16 Ekim 2018 Salı

Bulunduğunuz Yer:  Anasayfa » Karapınar » Karapınar Genel Bilgiler

Karapınar Genel Bilgiler

Nevşehir ili Acıgöl ilçesine bağlı olan kasabamız, Nevşehir'e 20km, Acıgöl'e 10km mesafededir.Halkın çoğunluğu tarım ve hayvancılıkla geçinmektedir.

            Patates bölgenin başlıca gelir getiren tarım ürünüdür. Bunun dışındaki tarım ürünleri ise daha çok kişisel ihtiyaca yönelik üretilmektedir. Bölgede üretilen patatesler dayanımı ve lezzeti bakımından tüm Türkiye'de tercih edilen bir ürün haline gelmiştir.Hayvancılık son zamanlarda yeni bir geçim kaynağı olarak devreye girmeye başlamıştır.Belediyemiz halkın hayat standardını ve eğitim düzeyini yükselterek daha rahat ve mutlu yaşamasını sağlamak için tüm imkanları seferber edip, sürekli ve kalıcı hizmetler üretmektedir. 

          
               TARİHİ  :
İlk çağlarda “Kapadokya” diye anılan bölgenin ortasında bulunan ilçe lll-IV. yüzyıllar arasındaki Hıristiyanlık aleminin buhranlı dönemlerinde önemli bir yerleşme alanı olmuştur.Hititlerin, Firiglerin Perslerin ve İskender İmparatorluğunun hakimiyetinde kalmış, Roma idaresinde bulunmuş, bu İmparatorluğun ikiye ayrılmasıyla da Bizans sınırları içerisinde kalmıştır. İslam ordularının İstanbul seferleri sırasında geçici olarak istila edilen bu topraklar, 1015’den itibaren Anadolu’ya başlayan Türk akınlarının tesirinde kalmış, 1071 Malazgirt zaferinden sonrada kesin olarak TÜRK toprağı olmuştur.Önceleri Danişmendlilerin hakim olduğu topraklar, 1175’ten itibaren Anadolu Selçuklu Devleti’nin eline geçmiştir. Bu devletin 1308’ de yıkılmasından sonra İlhanlılar , Eretnaoğulları, Kadı Burhanettin ve Karamanoğullarının idaresinde bulunmuş, Yavuz Sultan Selim tarafından 1515’ de Osmanlı topraklarına katılmıştır. 

TARIM : Yaklaşık olarak kırk bin dekar ekilir araziye sahip olan halkımız toprak yetersizliği nedeniyle toprağı hiç dinlendirmeden kullanmaktadır. Mevcut arazimizin 15 bin dekarına yakın kısmında sulu patates üretimi ,diğer kısmında ise çeşitli ürünler ( Buğday, çavdar, nohut, kabak vb. ) ekilip dikilmektedir. Genellikle patates kar amaçlı diğer ürünler ise yalnızca ihtiyaca yönelik olarak ( yemek için) üretilir.. Halkın gelir seviyesinin düşük olması nedeniyle tarım tamamen makineleşmiştir. Özellikle  toprak  miktarının   yeterli  miktarda  olmayışı   ve halkın yeterli ölçüde teşvik ve bilinçlendirilmemesi nedeniyle  toprakta  aşırı  şekilde kireçlenme  olmuş  ve  toprağın  PH   dengesi  bozulmuştur. 

          HAYVANCILIK : Kasabamızda üç bine yakın küçükbaş bine yakında büyükbaş hayvan , bulunmaktadır. Büyük baş hayvancılık son yıllarda kar amaçlı olarak yapılmaya başlanmıştır.   Ortalama  her  hanede  iki adet  büyük  baş  hayvan  beslenmektedir. Küçük baş hayvancılık az sayıdaki aile  tarafından kar amaçlı olarak yapılmaktadır. Otlaklarımız   yeteri  kadara  olmasına ,normal olması sürü hayvancılığını,yeterli teşvik ve bilinçlendirme sonucu da  halkımızın bir kısmı ahır besiciliğine yönelmiş,gelir olarak hayvancılıktan yararlanmaktadır. 

         ORMANCILIK : Kasabamız arazisinin dağlarla ve tepelerle çevrili bulunmasına rağmen maalesef ağaçlandırma ve yeşili yok denecek kadar azdır. Halbuki toprak yapısı ve arazi durumu itibariyle özellikle kasabamız  Koru dağ  ve güney dağı ağaçlandırma için oldukça müsaittir. Ayrıca ağaçlandırma çalışmaları için Belediyemizin bütün gayretleri ile kasabanın girişi ve çeşitli alanlarda ağaçlandırma yapılmıştır.    

         SULAR :   Kasabada sulu araziler çiftçilerin kendi imkanları ile tesis ettikleri sondaj kuyuları vasıtasıyla sulanır. Sulu tarım genellikle patates üretimi için kullanılmaktadır.

        TOPRAĞI İŞLETME TARZI : Ekim, dikim, hasat, harman, taşıma vs. gibi zirai faaliyetler çoğunlukla tarım alet ve makineleri ile yapılmaktadır. modern tarım yapma yönünde gelişmeler olmaktadır.


       
ÜRÜNLERİN PAZAR VE TÜKETİM DURUMU : Patates, toptancılara ve tüketiciye satılıp, yemeklik olarak kullanılmaktadır.Özellikle yetiştirilen patatesler kışlık tüketime dayanıklı olduğu için tercih edilmektedir.Depolanan patatesler Nisan ayının sonuna kadar tüketicilere satılmaktadır.   Hububat büyük kısmı ile çiftçi ailesinin kendi ihtiyaçları karşılandıktan sonra toptancılara satılıp ekmeklik, makarnalık , yemlik ve tohumluk olarak kullanılmaktadır.

        EĞİTİM – ÖĞRETİM : Bir ilkokul, birde ilköğretim okuluna sahip bulunan kasabamızda  ki okullarda yaklaşık yedi yüz öğrenci ilköğretim seviyesinde eğitim görmekte  Diğer yandan Çevrede bulunan  lise ve dengi okullarda şu an itibariyle yüzün üstünde öğrencimiz okumaktadır. Yüksek öğrenimde ise on beş öğrenci öğrenim görmektedir .Mevcut gençlerimizin yüzde yetmişi de lise mezunudur.
        Kasabamızda eğitim seviyesi normal görünmesine rağmen temel eğitimde eksiklerimiz bulunduğundan  yüksek öğrenime giden öğrenci sayısı  azdır.Hem velilerin eğitim öğretime gerekli önemi vermemesi hem de kasabamızda ki öğretmenlerin kısa süreli çalışıp tayin istemesi bu olumsuzlukta etkilidir.
 Ayrıca altmış yaş altında bulunan nüfusun yüzde doksan beşi okur yazardır.