Encümenler

Yasin GÜNEŞ

Belediye Başkanı

Durmuş İNCE

Belediye Encümen Üyesi

Eyyüp GÜL

Belediye Encümen Üyesi

Ömer ÖZER

Yazı İşl. Müd. V.

Şifa SOYLU

Mali Hiz. Müd. V.